PROCEDURE & PLAATSING

U kunt uw kind inschrijven via het online inschrijfformulier.
Voor definitieve registratie berekenen we éénmalig € 25,- inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld kunt u overmaken op Rabobank IBAN: NL 59 RABO 0300386265 ten name van Sportcentrum Leeuwenbergh onder vermelding van de naam van het kind.
Na ontvangst van het inschrijfgeld ontvangt u binnen twee weken een inschrijfbevestiging.

Is er direct plek, dan krijgt u meteen een plaatsingsaanbod. Na het plaatsingsaanbod volgt een eerste kennismaking.
Als uw kind definitief wordt geplaatst, geldt dat vanaf de eerste of de zestiende van de maand.
Omdat wij kwaliteit en goed overleg met ouders en scholen belangrijk vinden, zullen we regelmatig zaken evalueren. En als dat nodig is, aanpassingen doorvoeren.
Uw kind direct online inschrijven, dat kan via de knop hieronder ‘Online inschrijven’