SPORT EN SPEL NSO LEEUWENBERGH ‘SIMBA’

Waar je plezier in sport opvangt!

De naschoolse opvang (NSO) is gevestigd op Sportcentrum Leeuwenbergh en bedoeld voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Elke werkdag kunnen wij maximaal zeventig kinderen opvangen. Omdat wij sport en spel essentieel vinden voor de ontwikkeling van kinderen, bieden wij een gevarieerd programma aan. In dit programma maken kinderen op een speelse, doelgerichte manier kennis met verschillende takken van sport en spel. Omdat bewegen – zowel fysiek als mentaal – gezond is, hopen we op deze manier kinderen levenslang plezier in sport.
Ons motto: bewegen = beleven.KWALITEIT

De kinderen zijn vrij om te kiezen uit verschillende activiteiten. De tijd op de NSO is immers ook hun vrije tijd. Daarom kent de opvang, naast sportfaciliteiten, ook een ruimte waar de kinderen zich lekker kunnen ontspannen.
Sport en spel NSO Leeuwenbergh ‘Simba’ valt onder de Wet Kinderopvang. Deze wet formuleert tevens de basiskwaliteitseisen op gebied van o.a. veiligheid, gezondheid en ziekte- en ongevallenbeleid.
Uiteraard stellen wij hoge eisen om continu een kwalitatieve kinderopvang te leveren en waar mogelijk verder te ontwikkelen.