DISCLAIMER

Aan publicatiefouten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan de desbetreffende eigenaren en Sportcentrum Leeuwenbergh.
Indien er Auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze internetsite staat die inbreuk maakt op de wet auteursrecht dient u dit schriftelijk te melden aan de belanghebbende. Als blijkt dat er sprake is van inbreuk zal de informatie zoals teksten of afbeeldingen per direct verwijderd worden. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Sportcentrum Leeuwenbergh.