DOWNLOADS & LOGIN

Uiteraard houden wij ons aan de regelgeving volgens de Wet Kinderopvang en zijn wij aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. U vind hier onze informatiebrochure, Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement.

Als u bent ingelogd heeft u ook toegang tot de volgende bestanden: – Nieuwsbrief – Pedagogisch beleidsplan – Ziektebeleid – Medicatieformulier – Oudercommissie – Klachtenreglement – Klachtenformulier – Beleid Veiligheid en Gezondheid – Zwemlesformulier – Gemeentelijk register