DOWNLOADS & LOGIN

Uiteraard houden wij ons aan de regelgeving volgens de Wet Kinderopvang en zijn wij aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. U vind hier onze informatiebrochure, Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement.

Als u bent ingelogd heeft u ook toegang tot de volgende bestanden:
– Nieuwsbrief
– Pedagogisch beleidsplan
– Ziektebeleid
– Medicatieformulier
– Oudercommissie
– Klachtenreglement
– Klachtenformulier
– Beleid Veiligheid en Gezondheid
– Zwemlesformulier
– Gemeentelijk register